"אולימפוס" - האמא של המסעדות

בא המחר ודיאטה לא עשינו. מפני שעברנו במקרה ברחוב הקישון, בדרומה של העיר, ובמקרה על יד המסעדה "אולימפוס" ובמקרה הדלת של "אולימפוס" היתה פתוחה. הרחנו ריח של ממולאים ונשברנו.
07/01/1983